Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej... Akceptuję, nie pokazuj więcej.

OFERTA

Doradztwo przy wyborze i zakupie nieruchomości pod inwestycje
Usługa dotyczy analizy funkcjonalności działki (nieruchomości), możliwości technicznych uzbrojenia w media (woda, kanalizacja, prąd, gaz itp.), sprawdzenie zagrożeń i ograniczeń jakie mogą wystąpić na wybranym terenie oraz możliwości zabudowy. Pomoc osób z doświadczeniem w wyborze odpowiedniej nieruchomości pomoże uniknąć większości ukrytych pułapek czyhających na inwestorów.
Projekty studialne i koncepcyjne
Projekty studialne i koncepcyjne są to projekty wstępne zawierające rysunki o małym stopniu uszczegółowienia, przedstawiające samą ideę, pomysł budynku lub wnętrza. Przedstawiane są najczęściej w skali 1:200, 1:100. Projekt koncepcyjny zawiera rzuty, elewacje, widoki ścian, wizualizacje 3D ( renderingi ). Projekt koncepcyjny służy do przedstawienia i przybliżenia pomysłu inwestorowi.
Projekty urbanistyczne
Projekt urbanistyczny to projekt dotyczący analizy większych obszarów np. miast, osiedli i przedstawiający koncepcje planistyczne – wytyczne dla projektów szczegółowych. Projekt urbanistyczny przedstawiany jest najczęściej w skali 1:1000, 1:2000.
Projekty techniczno – budowlane architektoniczne i wielobranżowe
Projekty techniczno – budowlane dzielą się na:

Projekt budowlany – jest to rozszerzony projekt koncepcyjny, składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego. Projekt budowlany zawiera informacje o przyjętych rozwiązaniach technicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i służy do przedstawienia organom administracji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany wykonywany jest w skali 1:100 lub 1:50 i powinien zawierać wszystkie elementy wymagane prawem budowlanym oraz umożliwić ocenę przyjętych rozwiązań i sprawdzenia zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Projekt wykonawczy uszczegóławia projekt budowlany. Zawiera oprócz uszczegółowionych rysunków rzutów, przekrojów i elewacji rysunki detali i szczegółów technicznych w skali np.: 1:10 , 1:20 z przedstawieniem użytych materiałów umożliwiając wykonawcy poprawną realizację inwestycji.

Wyżej wymienione projekty mogą być wykonane jako projekty wielobranżowe. Zawierają wtedy wszystkie niezbędne projekty branżowe jak np.: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekty instalacji, projekt drogowy, dodatkowe wymagane opracowania, itd.

Projekty aranżacji wnętrz
Projekt aranżacji wnętrz uwzględnia elementy wykończenia pomieszczeń, oświetlenia oraz ich wyposażenia. Projekt aranżacji wnętrz składa się z projektu koncepcyjnego – przedstawiającego pomysł i projektu technicznego – zawierającego szczegółowe informacje dla wykonawcy.
Kosztorysy i projekty przetargowe
Projekt przetargowy umożliwia inwestorowi zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zawiera więcej informacji technicznych i materiałowych oraz przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne.
Inwentaryzacje budowlane i ekspertyzy techniczne
Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu pomiarów budynku i wykonaniu rysunków przedstawiających istniejący obiekt. Inwentaryzacja budowlana jest elementem niezbędnym przy inwestycjach związanych z przebudową istniejących obiektów.

Ekspertyzy techniczne służą ocenie stanu technicznego w jakim znajduje się obiekt budowlany. Wskazują czy obiekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy nie zagraża bezpieczeństwu osób użytkujących dany budynek.

Inwentaryzacje budowlane i ekspertyzy techniczne są elementami niezbędnym przy inwestycjach związanych z przebudową istniejących obiektów.

Nadzory autorskie i inwestor zastępczy
Sprawowanie nadzoru autorskiego polega na przybyciu projektanta na plac budowy i sprawdzenia zgodności realizacji inwestycji z projektem.

Inwestor zastępczy pełni funkcję inwestora bezpośredniego w czynnościach związanych z inwestycją. Na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim (osobą zamierzającą zrealizować inwestycję), wykonujemy wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego.

Konsultacje
Przy pomocy profesjonalnych programów komputerowych wykonany jest model 3D i rendering, który umożliwi przedstawienie projektowanego obiektu / wnętrza w postaci kolorowej foto realistycznej wizualizacji.
Wizualizacje 3D projektowanych obiektów / wnętrz
Projekt przetargowy umożliwia inwestorowi zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zawiera więcej informacji technicznych i materiałowych oraz przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

W zakresie prowadzonych przez naszą firmę prac znajduję się zarówno projektowanie jak również nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Doradzimy Państwu w sprawach z zakresu nabycia gruntu jak również załatwimy wszystkie formalności związane z budową. W celu przedstawienia pomysłu wykonamy dla Państwa koncepcję wraz z realistycznymi wizualizacjami, a następnie szacunkowy koszt inwestycji. Sporządzimy pełną i kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz sporządzimy kosztorys inwestorski, który wymagany jest m.in. w celu pozyskania kredytu bankowego. Na podstawie dokumentacji kosztorysowej przygotujemy niezbędny harmonogram rzeczowo – finansowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, pilnując harmonogramu prac oraz kosztów inwestycji, przeprowadzimy całość inwestycji, aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Posiadamy również zaufaną bazę firm wykonawczych, które będą odpowiedzialne za kompleksowe wykonawstwo.