Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej... Akceptuję, nie pokazuj więcej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania Pani /Pana danych osobowych w związku z wykonaniem powierzonych usług
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Administratorem danych jest Mrzewa Architekci Robert Mrzewa z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 61 /12. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „TY”, „administrator” – „MY”. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.
§2. ADMINISTRATOR DANYCH
3. Dane osobowe przetwarzane są :
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania , ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług i Usług świadczonych drogą elektroniczną
c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów ( prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby
d. w celach promocyjnych i marketingowych
4. Każda osoba, której dane dotyczą ( jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e_mail : biuro@mrzewaarchitekci.pl
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Do przekazywania do ZUS, Urzędu Skarbowego lub innych organów publicznych zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo, np. w ramach JPK oraz przetrzymywania w archiwizowanych dokumentacjach budowlanych.
7. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
8. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa ( np. organom ścigania ).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
11. Zgoda dotyczy konkretnego adresu email, a także powiązanych z domeną.