Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej... Akceptuję, nie pokazuj więcej.

FAQ’s

P?Jakie dokumenty są potrzebne na pierwsze spotkanie z architektem?
O.

Na pierwsze spotkanie nie są wymagane dokumenty. Architekt wskaże jakie dokumenty należy uzyskać i dostarczyć do biura w zależności od rodzaju projektu lub uzyska je w imieniu inwestora. Jeżeli inwestor posiada takie dokumenty jak: mapa działki, rysunki mieszkania lub domu, zdjęcia obiektu, decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z planu miejscowego należy je przynieść na spotkanie.

P?Czy architekt może załatwić za mnie wszystkie formalności związane z inwestycją?
O.

Tak, po przekazaniu pełnomocnictwa, możemy w imieniu inwestora uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i dokumenty związane z inwestycją.

P?Czym różni się projekt indywidualny od projektu typowego?
O.

Projekt indywidualny jest wykonany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami inwestora, natomiast projekt typowy jest to gotowe opracowanie, które inwestor zakupuje i należy do niego wykonać projekt adaptacji.

P?Jak długo trwają prace projektowe?
O.

W zależności od zakresu i złożoności projektu, prace projektowe trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dokładny termin realizacji jest określany po przedstawieniu zadania projektowego.

P?Czym różni się projekt budowlany od projektu wykonawczego?
O.

Projekt budowlany jest to rozszerzony projekt koncepcyjny, składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego. Projekt budowlany zawiera podstawowe informacje i służy do przedstawienia organom administracji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt wykonawczy uszczegóławia projekt budowlany. Zawiera oprócz uszczegółowionych rysunków rzutów, przekroi i elewacji, rysunki detali i szczegółów technicznych umożliwiając wykonawcy poprawną realizację inwestycji.

P?Czy architekt może zająć się dopilnowaniem budowy?
O.

Można oprócz projektu zlecić pełnienie nadzoru autorskiego w celu sprawdzania zgodności prowadzenia prac budowlanych zgodnie z projektem lub pełnienie funkcji inwestora zastępczego, który wykona wszystkie czynności, do których inwestor bezpośredni zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego.