Blog

Nadzory

Dodane przez: Kwiecień 3, 2012

Usługę prac projektowych można poszerzyć o funkcję nadzoru autorskiego sprawowanego przez architekta.
Sprawowanie nadzoru autorskiego polega na przybywaniu projektanta na plac budowy i sprawdzenia zgodności realizacji inwestycji z projektem. Projektant będąc na budowie wyjaśnia wykonawcy powstałe w trakcie realizacji wątpliwości oraz rozwiązuje problemy, które mogą powstać w trakcie prowadzenia inwestycji. O powstałych odstępstwach jest informowany Inwestor oraz Wykonawca prac budowlanych. Ilość wizyt projektanta na inwestycji jest ustalana z Inwestorem.